Què indica l'índex IK a la il·luminació?

El valor IK indica el grau de resistència de les fonts de llum contra impactes mecànics o accidentals. S’utilitza normalment en lluminàries exteriors, perfils per a tires led o il·luminació industrial, ja que són instal·lades en zones de constant exposició a cops.

Els valors d’IK s’expressen amb dos dígits i una escala de 0 a 10. Un producte amb IK00 significa que no ha estat provat davant de cops o que no té cap protecció. Des de IK01 a IK10 les proves es fan començant amb impactes de 0,15 Joules (equivalent a deixar caure un objecte de 200 g des d’una alçada de 75 mm) fins a impactes de 20 Juliols (5 kg llançats des d’una alçada de 400 mm).

Previous slide
Next slide

Per a la il·luminació d’exteriors es recomana un IK08. Beneito Faure compta amb Clos, Cam, Neo, Comet i altres models per a exteriors amb IP65 i el valor d’IK recomanat.

En perfils per a tires led, destaca el model Box 29 amb un IK10, la màxima resistència possible, ja que està dissenyat per suportar 1000 kg equivalents al pes d’un cotxe.

En il·luminació industrial també comptem amb els models Ufo Lens i Ufo amb un IK10, la màxima resistència possible davant de cops, usual en entorns industrials.

Vegem la relació de dígits a la taula següent:

Desplaça cap amunt