Política de privadesa de dades

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

BENEITO & FAURE LIGHTING, SL, (d’ara endavant la Companyia) amb NIF: B-63378673 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 36331, Foli 0019, Full Número 285323, Inscripció 1a és el titular del lloc web que vostè visita , sent el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari, per la qual cosa en el tractament de les dades de caràcter personal, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPD i RGPD, així com a la normativa sobre Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), per la qual cosa es facilita la informació següent del tractament.

Aquesta política de privadesa estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la gestió i el tractament de les dades personals recollides en aquesta web. L’usuari haurà de llegir-la i acceptar-la abans de seguir-la.

MENORS

Queda prohibit l’accés i l’ús d’aquest lloc web als menors de 18 anys que no estiguin degudament autoritzats. BENEITO & FAURE LIGHTING, SL, entén que des del moment en què un menor accedeix a aquesta Web, compta amb el permís dels pares, del tutor o del seu representant legal.

BENEITO & FAURE LIGHTING, SL informa que hi ha programes informàtics per fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES PERSONALS

Les dades que us sol·licitem en tot moment, són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen. Com a usuari ens certifica que totes les dades que ens envieu o proporcioneu a través d’aquests formularis són certes, veraces i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitades. En funció del formulari o apartat al qual accediu, la informació que ens proporcioneu s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:

Les que particularment indiquem a cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari d’electrònic de registre, contacte, consulta o similar.

Atendre les seves sol·licituds i informar sobre els nostres serveis, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que faci a través de qualsevol de les formes de contacte de la nostra web.

Per facilitar als nostres usuaris la subscripció a les nostres publicacions, notícies periòdiques o bloc.

Per poder elaborar estadístiques amb finalitats comercials.

Per enviar comunicacions comercials pròpies relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o promocions, a través de qualsevol mitjà electrònic, postal o telefònic, així com d’empreses que col·laborin amb BENEITO & FAURE LIGHTING, SL Aquests tercers mai no tindran accés a les seves dades personals, i aquestes comunicacions sempre seran sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.

Per facilitar el fer-se seguidor dels perfils de BENEITO & FAURE LIGHTING, SL a les xarxes socials que enllacen a la nostra web. En aquest sentit, volem que conegueu que el tractament de les vostres dades personals dins l’entorn d’aquestes xarxes socials es regirà per les polítiques de privadesa d’aquestes xarxes socials. Per això l’exercicis de drets per part de BENEITO & FAURE LIGHTING, SL quedarà limitat a aquelles que permeti la xarxa social de què es tracti, per la qual cosa recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi les condicions d’ús i polítiques de privadesa d’aquestes xarxes socials.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

Les dades que us sol·licitem en tot moment, són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen. Com a usuari ens certifica que totes les dades que ens envieu o proporcioneu a través d’aquests formularis són certes, veraces i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitades. En funció del formulari o apartat al qual accediu, la informació que ens proporcioneu s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:

Les que particularment indiquem a cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari d’electrònic de registre, contacte, consulta o similar.

Atendre les seves sol·licituds i informar sobre els nostres serveis, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que faci a través de qualsevol de les formes de contacte de la nostra web.

Per facilitar als nostres usuaris la subscripció a les nostres publicacions, notícies periòdiques o bloc.

Per poder elaborar estadístiques amb finalitats comercials.

Per enviar comunicacions comercials pròpies relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o promocions, a través de qualsevol mitjà electrònic, postal o telefònic, així com d’empreses que col·laborin amb BENEITO & FAURE LIGHTING, SL Aquests tercers mai no tindran accés a les seves dades personals, i aquestes comunicacions sempre seran sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.

Per facilitar el fer-se seguidor dels perfils de BENEITO & FAURE LIGHTING, SL a les xarxes socials que enllacen a la nostra web. En aquest sentit, volem que conegueu que el tractament de les vostres dades personals dins l’entorn d’aquestes xarxes socials es regirà per les polítiques de privadesa d’aquestes xarxes socials. Per això l’exercicis de drets per part de BENEITO & FAURE LIGHTING, SL quedarà limitat a aquelles que permeti la xarxa social de què es tracti, per la qual cosa recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi les condicions d’ús i polítiques de privadesa d’aquestes xarxes socials.

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES

Les vostres dades seran tractades amb el màxim zel per tots els nostres col·laboradors o empleats en qualsevol fase dels serveis que prestem, essent les vostres dades utilitzades exclusivament amb les finalitats que us hem indicat anteriorment. Seran conservats pel temps indispensable per dur a terme les finalitats descrites i per complir la legislació vigent. En cas d’acceptar l’enviament de comunicacions comercials, les vostres dades seran conservades mentre no sol·liciteu la cancel·lació.

BENEITO & FAURE LIGHTING, SL, us garanteix que les vostres dades no seran cedides ni comunicades a cap tercer, excepte en els casos legalment previstos i en el cas que aquesta cessió es trobe emparada per la legislació, o bé sigui imprescindible per poder complir el servei sol·licitat i/o contractat. En cas de cedir les vostres dades fora d’aquests supòsits us sol·licitarem la vostra autorització expressament.

No hi ha transferències internacionals de dades.

INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que està autoritzat per aquestes persones per facilitar les seves dades, i declara que els ha informat prèviament de tot el que recull aquesta política de privadesa, especialment de les dades la nostra empresa i de com exercir els drets que la llei els atorga. En aquest sentit BENEITO & FAURE LIGHTING, SL, no assumeix cap responsabilitat sobre les dades d’aquests tercers que ens faciliti, sent la seva responsabilitat exclusiva comptar amb l’autorització anticipada i proporcionar la informació necessària als interessats.

EXERCICI DE DRETS

En tot moment, ens podrà remetre una comunicació per escrit al domicili social de BENEITO & FAURE LIGHTING, SL, o al correu electrònic que figura a la nostra web incloent fotocòpia del seu DNI o altre document que ens permeti identificar-lo, en cas de voler exercir els seus drets de protecció de dades personals. Els drets que pot exercir són els següents:

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, així com la limitació o oposició al tractament.

Dret a fer una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho considera oportú.

Dret a cursar baixa als nostres serveis de subscripció, enviant un correu electrònic a: info@beneito-faure.com indicant a la seva sol·licitud: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.

Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les vostres dades en qualsevol moment sempre que sigui possible. Si bé aquesta revocació en cap cas no tindrà caràcter retroactiu.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant la marcació obligatòria de les caselles d’acceptació de la nostra “Política de Privadesa” i “Avís Legal” i l’entrada de dades als camps dels nostres formularis, l’usuari accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i per tant consentint el tractament de les seves dades per part de BENEITO & FAURE LIGHTING, SL, en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Privadesa.

MESURES DE SEGURETAT

BENEITO & FAURE LIGHTING, SL ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que ens proporcioni. Evitant així la seva alteració, pèrdua, tractament o accessos no autoritzats. Això no obstant, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són segures al 100% per 100%.

MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

BENEITO & FAURE LIGHTING, SL, pot alterar aquesta política de privadesa per adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que ho revisi periòdicament, així com que es posi en amb nosaltres davant qualsevol tipus de dubte o incidència al correu electrònic: info@beneito-faure.com oa l’adreça i telèfons de contacte que figuren a la nostra web.

Desplaça cap amunt