Què son el flux lluminós i la intensitat lluminosa?

Per a poder escollir la lluminària més adequada segons l’entorn que es vol il·luminar, cal tenir en compte les dues variables que caracteritzen el led: el flux i la intensitat lluminosa.

D’una banda, el flux lluminós es coneix com la percepció de la potència lumínica que genera un feix lluminós en un espai en general, sent aquesta la quantitat d’energia que surt de la font de llum convertida en radiació visible. S’entén com la quantitat de llum i lluentor, expressada en lúmens (lm), que un focus irradia en un segon.

No obstant això, hi ha una estreta relació entre els lúmens i els watts (W), per la qual cosa algunes vegades podem trobar el valor expressat en lúmens per watt (lm/W). És important saber que la relació entre lúmens i watts és positiva. A més watts per ítem, més lúmens ha de comportar la lluminària per a efectivitzar al màxim la seva capacitat. Cal tenir en compte, que els watts no són més que la quantitat d’energia que consumeix el led en una hora, per la qual cosa el símbol (lm/W) mostrarà l’eficiència lluminosa en funció del consum del led.

Una dada per a tenir en compte és que el flux lluminós d’un led es prolonga fins a la fi de la vida útil d’aquest. És a dir, la intensitat del flux lluminós és la mateixa al llarg de tota la seva vida útil. Així mateix, el lumen és una xifra que ens adverteix de la capacitat il·luminativa que pot oferir el led, la qual cosa facilita la decisió d’ubicació. La quantitat de lluminositat que necessita un espai sempre dependrà de què volem il·luminar, la intensitat amb la qual volem fer-ho i la ubicació del punt de llum respecte a l’arquitectura de l’espai i els seus elements, unes qüestions essencials per a maximitzar el rendiment de qualsevol lluminària. En aquest cas, el valor lux (lx) mesura la quantitat de llum o flux lluminós que incideix sobre una superfície. Aquest valor variarà en funció de la distància des de la qual estem il·luminant aquesta superfície: l’objecte il·luminat més proper al focus obtindrà una quantitat més gran de llum respecte a aquells que es trobin més llunyans.

D’altra banda, es parla d’intensitat lluminosa per referir-se a la potència de la llum evocada cap a una direcció determinada, en nivells exactes. La intensitat lluminosa s’expressa en candeles (cd) i representa la relació entre els lúmens i l’angle de llum. Aquest valor és útil, ja que normalment no es dissenyen projectes en què s’irradia la mateixa llum en totes les direccions, sinó que seleccionem un producte o un altre per dirigir la llum cap a un punt per crear un efecte d’il·luminació i l’atmosfera desitjada.

D’aquesta manera, la intensitat lluminosa variarà segons el feix lumínic de la font de llum. Un feix lumínic més focalitzat aporta més intensitat de llum i és ideal per ressaltar punts d’interès en un espai. De la mateixa manera que un feix de llum més obert serà idoni per a il·luminació general. Per aquests motius, com més distància hi hagi entre el focus i l’espai que es vulgui il·luminar, més lúmens haurà de tenir la lluminària.

Vegem a continuació un exemple amb les nostres campanes industrials Ufo Lens de 100W, 150W, 200W i 300W de potencia, on s’exemplifica com es relacionen entre si tots els valors anteriors. Veiem com la quantitat de llum que arriba a la superfície (lx) canvia en funció de la potència de la lluminària (W), de la distància des de la qual s’emet la llum (m) i també del feix de llum (60º, 90º , 110º i 120º):

Resumidament, una manera d’entendre com incideix la llum en el resultat final és mitjançant un estudi que parametritza els efectes i la distribució dels raigs del en un espai. Doncs la llum irradiada no és uniforme, ni té la mateixa intensitat per a tots els racons. Aquests estudis lumínics els dissenyem des de Beneito Faure amb programaris especialitzats per a la generació de càlculs lumínics i imatges tridimensionals. D’aquesta manera, el client pot preveure com resultarà el seu projecte, abans de sobre il·luminar-lo i generar despeses innecessàries.

Scroll to Top