Què és l'IP? Quin grau de protecció ha de tenir un enllumenat?

Abans de decidir on instal·lar la il·luminació, és molt important conèixer el grau de protecció IP d’un producte.

L’IP (Protection Index en anglès) és el grau de protecció d’un producte, qualificat de forma alfa-numèrica, en funció del nivell de protecció que els seus materials proporcionen davant l’entrada de materials sòlids com la pols o líquids com l’aigua. A la pràctica ens ajuda a entendre on es pot instal·lar el producte d’il·luminació i, per tant, fer-ne un ús correcte.

El valor IP està format per dos dígits, el primer indica el grau de protecció contra els sòlids i el segon dígit indica la protecció contra la humitat i l’aigua. Un producte amb IP00 no tindria cap protecció mentre que la màxima possible seria un IP68, sent totalment estanc a l’aigua i el més protegit davant l’entrada d’agents externs. Un carril de focus per a un vestidor, un aplic per a un passadís o una lampara penjant en un menjador no requereixen una protecció extraordinària, un IP20 seria suficient. Mentre que en il·luminació exterior per a jardins es recomanaria un IP65.

Vegem la relació de dígits a la taula següent:

Per totes les raons anteriors, l’aspecte més important a l’hora de plantejar una instal·lació a l’exterior és el grau de protecció que ofereix la lluminària, evitant que deixi de funcionar o ho faci de forma incorrecta per excés d’humitat.

Desplaça cap amunt