Beneito Faure amb la sostenibilitat: Noves regulacions SLR i ELR

Beneito Faure està preparat per als canvis arribats al mercat de la il·luminació el 2021, uns canvis que tenen com a objectiu protegir tant el medi ambient com el consumidor. Amb les noves regulacions s’espera reduir un 55% el consum energètic del consumidor el 2030 i millorar la sostenibilitat dels productes.

Els canvis impliquen dues regulacions, la Regularització d’Il·luminació Única (SLR) EU 2019/2020 i la nova Regularització de l’Etiquetatge Energètic (ELR) EU 2019/2015. Cal tenir en compte que la nova normativa EU 2019/2015 distingeix entre fonts de llum i productes continents. Cada font de llum rebrà una nova classificació i etiqueta entre la A i la G. I totes les informacions de les fonts de llum seran publicades a partir del 01 setembre 2021 a EPREL (Base de Dades Europea de Productes per a l’Etiquetatge).

Quins productes estan afectats per les noves regularitzacions?

 

Noves etiquetes energètiques per a fonts de llum

Des de 1994, les etiquetes energètiques han estat utilitzades per la UE per informar els clients de manera senzilla i ràpida. Les noves etiquetes que s’han d’utilitzar per a les fonts de llum tenen una nova classificació energètica que ha estat creada perquè l’anterior havia arribat als límits (A, A+, A++). La UE vol oferir als fabricants i proveïdors un marge més ampli per desenvolupar futurs productes (fonts de llum amb la classe A++ actualment, es veuran modificades a partir del 01 de setembre de 2021 a la classe C o D en el millor dels casos ). El codi QR amb un enllaç a la base de dades EPREL permet als consumidors obtenir més informacions transparents.

 

Noves etiquetes energètiques per a Productes Continents

Per declarar qualsevol article com a Producte Continent, els fabricants, els importadors i els seus representants acreditats han de garantir que les fonts de llum i les fonts d’alimentació puguin ser separades o desmuntades amb eines d’ús corrent, sense provocar danys permanents a les fonts lluminoses. Si no fos possible, el producte s’haurà de considerar com a Font Lluminosa en tot el seu conjunt.

Els Productes Continents que puguin ser separats o desmuntats, hauran de ser publicats a la Base de Dades EPREL.

Els fabricants, els importadors i els seus representants acreditats han de facilitar als consumidors finals ia les persones qualificades, informacions clares sobre la possibilitat de reemplaçar o no les fonts de llum i les fonts d’alimentació. Beneito Faure facilita aquestes informacions en diverses plataformes:

– A la nostra web d’accés lliure www.beneito-faure.com

– A les instruccions d’ús

– Als embalatges en forma de pictograma.

Desplaça cap amunt