Tecnologia Casambi. Il·luminació Intel·ligent

Casambi és un sistema de control de la il·luminació sense fil que aporta comoditat a qualsevol espai. Els seus paràmetres es poden modificar a través de la seva app totalment intuïtiva i controlar les diferents escenes a través d’un comandament. Això fa que per a l’usuari sigui molt fàcil controlar la il·luminació i aquesta s’adapti a cada moment del dia.

Il·luminació Intel·ligent

Casambi es basa en la tecnologia sense fil Bluetooth Low Energy que proporciona una xarxa en malla on tota la intel·ligència del sistema es replica a cada pastilla reguladora (node). D’aquesta manera es crea un sistema sense punts únics de falla i, amb un abast entre dispositius de fins a 30 metres, és possible arribar a una distància il·limitada.

La il·luminació intel·ligent, a part d’aportar comoditat, permet un aprofitament més gran de l’electricitat i una disminució de la despesa energètica. Casambi permet una instal·lació amb menys cablejat que un sistema tradicional i s’adapta als productes que ja estan instal·lats, un gran avantatge i facilitat per a l’usuari. De la mateixa manera es poden afegir o treure lluminàries a l’equip Casambi, sense haver de modificar la instal·lació o dependre d’un tècnic.

Funcionament

Aquesta tecnologia ve incorporada a les nostres lluminàries i és un accessori compatible amb les nostres tires led Fine, actuant com a node de diferents paràmetres. La configuració d’aquests, així com la de tota la xarxa de dispositius, es gestiona a través de l’aplicació de Casambi, que permet a més un ampli control lumínic: la modificació dels colors Red , Green , Blue i White , i la intensitat lumínica de les tires monocolor. També és possible afegir les lluminàries desitjades en una escena i assignar nivells de llum preestablerts, colors o temperatures de color i recuperar aquesta escena quan es vulgui a través del comandament. El comandament o interruptor sense fil a bateria compta amb quatre botons configurables. Els seus paràmetres controlables són encendre i apagar les lluminàries, atenuar o augmentar la intensitat de la llum i canviar la temperatura de color del producte.

Mentre que la tecnologia Tuya és ideal per a l’ús domèstic, Casambi pot suportar el control de la il·luminació intel·ligent de tot un edifici. Actualment Beneito Faure ja està acabant de perfilar el seu nou catàleg per al 2022, un llançament que suposarà moltes més novetats en il·luminació intel·ligent.

Desplaça cap amunt