Què indica l’índex IK en il·luminació?

Què indica l’índex IK a la il·luminació? El valor IK indica el grau de resistència de les fonts de llum contra impactes mecànics o accidentals. S’utilitza normalment en lluminàries exteriors, …

Què indica l’índex IK en il·luminació?