Descobreix la compatibilitat entre Perfils i Tires LED de Beneito Faure

Els perfils d’alumini ajuden a la dissipació tèrmica del LED, a part de protegir les tires LED de la pols, els cops i la humitat, i aconseguir un acabat de la instal·lació totalment professional. Tota la nostra gamma Box de perfils és compatible tant amb tires led rígides com amb les més flexibles. Amb els nostres perfils per a tires led podràs aconseguir il·luminació tant al sostre com a la paret, instal·lant-los en superfície, encastats o bé en suspensió.

Previous slide
Next slide

Taula de compatibilitat de perfils i tires led

El que determina la compatibilitat entre les tires LED Fine i els perfils Box és l’amplitud de la placa de circuit imprès (PCB) de la tira LED i les diferents potències. A la nostra taula de compatibilitat s’expressa primer un valor corresponent a l’amplada tant de les tires com dels perfils i al costat els watts de potència que suporta cada model. Per exemple, la tira Fine 84 de 10mm d’amplada és compatible amb el Box-16 de 12mm, però mai no ho serà amb el Box-12 ja que compta amb 5mm d’amplada. Si ens fixem en els valors de potència (W) veiem com la tira Fine 52 mai no podrà ser compatible amb el Box-13. Encara que per amplada ho són, la potència de la Fine 52 és de 22W, mentre que el Box suporta com a màxim 15W. Podem veure aquesta compatibilitat amb tots els nostres models la següent taula:

Cablejat recomanat

Per fer una instal·lació elèctrica és important tenir ben calculada la secció de cable necessària. La nostra taula de recomanacions expressa la secció en mil·límetres i fa referència a la secció que ha de tenir el cable, independentment de la capa de revestiment aïllant. Aquest cablejat, normalment de coure, és el que va des de la font dalimentació fins a la tira led. Per exemple, amb 5m de tira led Fine 84, el cablejat ha de tenir una secció de 0,35mm. O bé, amb 20m de Fine 32, la secció del cablejat serà de 0,5mm. Aquesta relació es pot veure a la taula de cablejat recomanat que s’inclou al nostre catàleg:

Percepció lumínica

La percepció lumínica de les tires s’expressa a les taules següents amb un percentatge que fa referència a la depreciació lumínica del LED. Les dades són preses al punt més crític de la tira led, que és el més allunyat de l’alimentació i, per tant, el que tindria menys intensitat de llum. Per exemple, en els que anomenem un circuit obert, amb 5m de Fine 84, l’eficiència serà del 100%, mentre que amb 25m serà del 80%.

Amb els mateixos metres i model de tira led podem trobar altres valors de percepció de la llum, en funció de si lalimentació és de circuit obert o de retroalimentació. Es recomana aquesta segona ja que l’alimentació des dels dos costats suposa més intensitat de llum. En aquest cas veiem que amb 25m de Fine 84 l’eficiència serà del 95%, mentre que amb un circuit obert l’hem vist anteriorment en un 80%.

Els perfils i tires LED generen efectes atractius en un espai, podent aportar un joc de llums i ombres, juntament amb atmosferes úniques i elegants. Descobreix tots els nostres models de Box i Fine.

Desplaça cap amunt