Beneito Faure il·lumina el restaurant Tragaldabas

Projecte Restaurant Tragaldabas

Ubicació: Barcelona, Espanya

Disseny: Beneito Faure

Producte: Picolo, Tao i Pulsar

Scroll to Top