Il·luminació asimètrica amb la nova lluminària Urban Asymmetric

La il·luminació asimètrica és una característica tècnica que juga un paper clau en la creació de l’efecte de llum desitjat. Els angles de llum d’una lluminària poden ser simètrics o asimètrics. D’una banda, les fonts de llum simètriques distribueixen la llum igual a totes les direccions, per tant estaríem parlant d’una distribució de la llum uniforme. Les fonts de llum asimètriques, en canvi, dirigeixen la llum cap a un costat concret.

En aquest cas, les fonts de llum asimètriques proporcionen un efecte de rentat de paret, a través del qual es destaquen elements de l’espai. En aquesta sala de reunions veiem com la llum ressalta tant els elements decoratius de la paret com aquelles zones de treball on hi ha, per exemple, una pissarra que necessita estar ben il·luminada. Això és possible gràcies a la Urban Asymmetric, una lluminària que, com molts altres models de Beneito Faure, permet instal·lar-se tant de superfície com en suspensió.

Urban Asymmetric, juntament amb el repte de lluminàries del nostre catàleg C33, incorpora les tecnologies Dali 2, Tuya i Casambi, uns sistemes de regulació de la il·luminació que permeten el control digital de cada lluminària de manera individual. Entre els múltiples beneficis, destaquem l’opció d’encesa i apagat, la graduació d’intensitat i el canvi de temperatura de color del producte. Els seus paràmetres es poden modificar a través de la seva app totalment intuïtiva i controlar les diferents escenes a través d’un comandament. Això fa que per a l’usuari sigui molt fàcil controlar la il·luminació i que s’adapti a cada moment del dia.

Una sala de reunions ben il·luminada afavoreix la concentració i el benestar de les persones, cosa que els permet treure el màxim partit a cada actuació laboral que es realitzi al seu interior.

Desplaça cap amunt